Hvad skal jeg overveje, når jeg laver en kontrakt med en babysitter?

Hvis du skal til at ansætte en babysitter, bør du overveje at lave en skriftlig kontrakt. Dette er vigtigt, dels fordi det er vigtigt at fastslå de rettigheder og forpligtelser børnepasning indebærer og dels fordi det er en sikkerhed for begge parter. En kontrakt er ikke juridisk nødvendigt, men klart …  lesen 

Hvis du skal til at ansætte en babysitter, bør du overveje at lave en skriftlig kontrakt. Dette er vigtigt, dels fordi det er vigtigt at fastslå de rettigheder og forpligtelser børnepasning indebærer og dels fordi det er en sikkerhed for begge parter. En kontrakt er ikke juridisk nødvendigt, men klart en fordel!

 

Ansvar og forpligtelser

 • Arbejdstimer og arbejdsdage: Arbejder din børnepasser deltid eller heltid? Er han eller hun der kun på hverdage eller også i weekenderne? Hvor ofte og hvor længe er vagterne? Hvad sker der, hvis du kommer hjem sent (er i f.eks. enige omkring overarbejde)?
 • Ansvar: Hvilket omfang har børnepasning? Er det meningen, at babysitteren også at udføre andre opgaver, som madlavning, rengøring, tøjvask eller dyrepasning? Sørg for, at alle relevante opgaver er skrevet i kontrakten.
 • Fordele: Vil babysitter få adgang til fastnettelefon, computer og internet i dit hjem? Det han eller hun få gæster på besøg i dit hjem?
 • Måltider: Er det meningen, at babysitteren skal medbringe deres egen mad eller er det inkluderet?
  Hvis babysitteren bor i din husstand: Hvad så når det kommer til indkøb – Hvem betaler for hvad? Hvem skal handle?
 • Aktiviteter: Hvilke aktiviteter skal babysitteren lave med børnene? Er der nogle ting, de ikke må sammen (f.eks, svømme eller gå i skoven)? Skal babysitteren følge børnene til nogle fritidsaktiviteter og vente imens? Hvem og hvordan afregnes hvis de er på tur?
 • Kommunikation: Hvornår og hvordan kan du kontakte babysitteren i løbet af dagen? Er det altid muligt at ringe til babysitteren? Hvem er kontaktperson i nødstilfælde?

Betaling og andre fordele

 • Betaling: Hvordan lønnes din babysitter for; dagstimer, aftenvagter, weekendtillæg osv (de fleste babysittere modtager timeløn)?
 • Udbetaling: Hvornår udbetales løn? Efter hver gang, ugenligt, månedligt?
 • Overtid: Hvordan afregner i, hvis du bliver forsinket, og han eller hun må tage overarbejde?
 • Andre goder: Får babysitteren andre goder? Vil han eller hun f.eks. få betalt ferie?
 • Sundhed og forsikring: Er i forsikrede?

Transport og rejser

 • Bil: Skulle babysitter evt have egen bil eller kan han eller hun bruge familiens bil?
 • Benzinudgifter: Er babysitteren ansvarlig for benzinomkostningerne? Hvem og hvordan dækkes omkostningerne?
 • Lokaltrafik: Vil babysitter komme til at tage offentligtransport? Har du betalt for billetter? Er der særlige regler for brug af bussen – og togtrafikken i løbet af børnepasning?

Fortrolighed

 • Information: Personlig, medicinsk, jobbrelaterat og økonomisk information om familien skal aldrig deles videre til en tredje part.
 • Sociale medier: Må billeder af børnene deles på social netværk? Hvad er tilladt og hvad der ikke er tilladt?

Opsigelsesperioden og godtgørelse

 • Bliv enige med babysitteren om, hvorvidt kontrakten skal indeholde en opsigelsesfrist. Begge parter bør dog kunne opsige kontrakten til enhver tid
* For yderligere oplysninger om kontrakten og de relevante punkter, som kontakten burde indeholde, kontakt din juridiske rådgiver. Som nævnt er dette ikke professionel rådgivning, og vi gør ikke krav på at fuldføre nøjagtighed.