178731073(1)

8 gode grunde til at tilknytte en lektiehjælper

Støt dit barns læring ved at tilknytte en lektiehjælper, der kan yde værdigfuld hjælp til dit barns skolegang.

De fleste børn støder på udfordringer i løbet af deres skoletid, hvilket god lektiehjælp kan være med til at afhjælpe. Det er vigtigt for de fleste forældre at sætte de optimale rammer op for deres børns læring, så det at hyre den rette lektiehjælper kan vise sig at være en vigtig ting.
 
Her er nogle eksempler på, hvordan lektiehjælp kan gøre en forskel.

1. Etabler et fundament

Børn har masser at se til i skolen. Dansk og matematik bliver gradvist sværere og sværere at følge med i, og ikke nok med det så er der i fjerde klasse allerede 2 fremmedsprog på skemaet. Hvis dit barn har svært ved at fange de elementære byggesten, der bliver fokuseret på i læringen indledningsvist, kan det hurtigt blive problematisk længere fremme i skoleforløbet. Jo ældre barnet bliver jo sværere vil det blive at indhente det tabte. En lektiehjælper kan yde den rette støtte helt fra starten af, og være en vital hjælp til at barnet ikke falder bagud, men derimod er stærkt rustet til det næste klassetrin.

2. En-til-en læring

Man hører ofte, at der er alt for mange elever per klasseværelse, og at det kan have en negativ effekt på den enkeltes læring. Når der er mange elever per lærer, er det meget svært for sidstnævnte at nå rundt til alle, og der er sjældent tid til at bruge den nødvendige tid til den enkelte elev, når læreren endelig kommer forbi. Barnet kan også komme i en situation, hvor han eller hun måske synes det er lidt pinligt at blive ved med at stille spørgsmål efter spørgsmål. Alt dette kan undgås med hjælp fra en lektiehjælper, der har tiden til en-til-en læring. Barnet kan herved stille alle de spørgsmål, der er nødvendige, og samtidig få uddybende svar på dem alle sammen.

3. Byg selvtillid

Børn er ofte meget bevidste om ikke skuffe deres forældre. I en grad så de ikke kommunikerer deres vanskeligheder ved skolegangen fuldt ud. Forældre er derfor ikke altid fuld ud klar over, hvordan det står til med lektielæsningen og skolegangen i al almindelighed. En god lektiehjælper tager sig god tid til at lære barnet at kende samt at etablere et ’safe space’, hvor barnet kan udtrykke alt det, der er vanskeligt at følge med i, i skolen. Det kan styrke barnets selvværd at få følelsen af, at der altid er en at komme til når regnestykkerne bare ikke vil gå op, og den tyske grammatik er svær at forstå.

4. Niveaubaseret træning

At give lektiehjælp til et barn i barnets stærke fag såvel som de lidt svagere fag hjælper til at styrke selvtilliden, der vil støtte læringen i alle fag.

Når forældre kun finder lektiehjælp til deres barn i de fag barnet har svært ved, kan det medføre, at barnet kommer til at føle sig nedslået og de manglende succesoplevelser kan medføre at barnet i højere grad føler sig bagud i forhold til de andre. Lektiehjælpere kan bruge for eksempel 25 minutter på at arbejde med de lidt svagere områder og derefter 15 minutter i et område, hvor barnet har sine styrker, for derefter at arbejde intensivt med de svagere områder i 15 minutter igen.

5. Hjælp i overgangsperioder

I nogle tilfælde skifter barnet skole eller klasse og vil møde en større omvæltning i omgivelser i sådan en periode. Her er det rart at have en lektiehjælper ved sin side, der kan tilpasse lektiehjælpen og hjælpe barnet i denne overgangsperiode.

6. Fastholdelse af færdigheder over sommeren

Lektiehjælp henover sommeren kan være behjælpeligt, hvis du er bange for, at dit barn vil glemme noget af det han eller hun har lært i løbet af skoleåret. Ligeledes vil det være muligt at fokusere på områder, der har brug for at blive styrket, så barnet er bedre rustet til det nye skoleår.

7. Hjælp til eksamner og diverse prøver

En lektiehjælper kan hjælpe og støtte barnet op til en prøve eller eksamen. Det kan være alt fra at forstå stoffet til at strukturere læsningen op til prøven. Samtidig kan en lektiehjælper også afhjælpe noget af den nervøsitet, der ofte er en del af det at gå til eksamen. Lektiehjælperen har gerne selv været i situationen for ikke alt for længe siden, og kan derfor dele ud af sin erfaring.

8. Eliminering af lektiehjælpkonflikter

Børns lektiebyrde og sidsnævntes sværhedsgrad tager gerne til som klassetrinene bliver højere og højere. Samtidig har mange familier rigtig travlt med alle mulige andre gøremål, og lektielæsningen kan derfor godt indimellem blive til et irritationsmoment for både forældre og børn. Lektiehjælpere kan tage noget af presset af både børn og forældre, så alle parter får en bedre hverdag med et stressmoment mindre.
 
De fleste børn kan drage nytte af at have en omkring sig, der er særligt fokuseret på dem og deres læring, og hjælpe dem med at opdage og acceptere deres egne individuelle læringsstile. Ethvert barn er en rockstjerne, selvom der er områder, hvor de føler sig udfordret. En god lektiehjælper kan hjælpe dem til at åbne døren for deres selvtillid, udleve sit potentiale samt anspore glæden ved at lære.Kommenter denne artikel
*

*