4 december artikel 7

Mentalt Udviklingsspring 10

Med det 10. udviklingsspring, omkring 75 uger efter terminen eller efter ca. 17 måneder, begynder dit spædbarn at opnå evnen til at forstå og opfatte ”systemer”. Det er nu i stand til at hæve sig op over ”principstoffet”. Det anvender ikke længere principperne så stift som før. Læs mere om dit barns udvikling her fra vores Ekspert blogger Lotte Søs Farran-Lee.

Vidunderlige Uger 75 – Systemernes verden

Med det 10. udviklingsspring, omkring 75 uger efter terminen eller efter ca. 17 måneder, begynder dit spædbarn at opnå evnen til at forstå og opfatte ”systemer”. Det er nu i stand til at hæve sig op over ”principstoffet”. Det anvender ikke længere principperne så stift som før. Det er i stand til at tilpasse dem efter skiftende omstændigheder. Det begynder også at gå op for barnet, at det kan vælge, om det skal være: ærlig, hjælpsom, forsigtig, tålmodig og så videre. Eller måske lige det stik modsatte. Fra og med denne alder vil du også opleve, hvordan det udvikler den første spire til dannelsen af en samvittighed ved en systematisk håndtering af sine normer og værdier.

 

Vi voksne kalder noget et ”system”, når det fungerer som en helhed, fordi de enkelte dele, som det er opbygget af, er gensidigt afhængige af hinanden. De er en sammenhængende helhed af principper, som bedstefars ur, der skal trækkes op, et elnet eller menneskets muskelsystem. Der findes også langt mindre konkrete eksempler som organisationer, der består af mennesker. Det kunne for eksempel være spejderne, familien, teaterforeningen, politistationen, kirken, vores samfund, vores kultur og lovene.

Opdagelsen af ”mig!”

Selvfølgelig vil det tage mange år, før dit barn lærer, hvad vores samfund, kultur og love egentlig handler om. Barnet begynder ganske enkelt og helt tæt på. Det indleder med at danne sig en forestilling om sig selv som et system. Og sammen med far og mor udgør barnet en familie, og denne familie er ikke den samme familie som barnets venindes familie. Og barnets hjem er ikke det samme hjem som naboens hjem.

 

Det system, som dit barn lever med dag ud og dag ind, og som det har bedst mulighed for at lære at kende, er barnet selv. Når systemernes verden åbner sig for barnet, begynder dets forståelse af sig selv. Det har alle mulige konsekvenser. For eksempel opdager dit barn nu, at det ejer og kontrollerer sin egen krop, at det kan få noget til at ske, at det selv kan gøre noget, at det har magt over tingene, at det kan vise, at det har sin egen vilje, og at det kan tage beslutninger. Det er alt sammen ting, der har at gøre med dets voksende selvbevidsthed.

At abe efter og sammenligne

Dit barn begynder desuden at forstå, at mor og far er forskellige personer. Det begynder at håndtere begreber som ”du” og ”jeg” og er meget interesseret i henholdsvis fars og mors krop. Den lille dreng opdager, at han har en tissemand, og at hans far også har en, men at mor ikke har nogen. Den lille kortlægger med usvigelig sikkerhed alle ligheder og forskelle.

 

For første gang i sit liv kan dit barn sætte sig i en andens sted, fordi det nu har fundet ud af, at ikke alle mennesker er ens. For første gang går det op for barnet, at en anden person ikke behøver at foretrække det samme som barnet selv. Det var noget, det på et tidligere alderstrin absolut ikke skænkede en tanke. Det er blevet mindre egocentrisk, og det har alle mulige konsekvenser. For eksempel er det nu i stand til at trøste andre. Det udvikler sig til en sand pantomimekunstner. Dagen lang efteraber det alt, hvad det får øje på, og der kommer rigtig gang i fantasilegene.

 

Som forældre er det jeres mulighed for at begynde at blive rollemodeller og vise den opførsel, som I ønsker barnet skal have. ”Derfor”, siger Frans Plooij, ”hvis I lægger ud med at være et godt eksempel nu, vil det være en investering for livet!”

En familie er ikke den anden

Dit barn er nu fascineret af alle andre levende væsener, fra myrer til hunde, da de alle er ”systemer”. Dit barn begynder at indse, at det er en del af en familie, og at barnets familie er forskellig fra dets lille vens familie, som det besøger to gange om ugen. Barnets egen familie er først og fremmest en organisation af mennesker, som det lærer at kende indefra, og det går ikke dit barns næse forbi, at dets lille vens familie ikke nødvendigvis får salat til middag som barnets egen familie. I barnets egen familie er der andre regler.

Kunstner med stort ”K”

Der findes store skuespillere, dygtige videnskabsfolk og fantastiske kunstmalere … og så er der dit barn. På dette stadium er det den største kunstner af dem alle.

 

Lige så vel som dit barn begynder at genkende sin familie som et ”system”, begynder det at adskille sin familie fra andre. Det samme er tilfældet med dets venner, hus og nabolag. Barnet bliver bedre til at finde vej i de kendte omgivelser uden for hjemmet.

 

Barnet begynder også at blive bevidst om sit tøj. Det kan blive enormt forfængeligt og besidderisk, når det gælder dets legetøj.

 

I denne alder sker der en masse ting: Barnet begynder at skabe kunst med stort ”K” – ikke bare noget, det kradser ned på papiret, men nu tegner det ”heste”, ”både” og (selvfølgelig) sig selv. Det begynder også at nyde musik – den er også et system. Barnet begynder nu at kunne opfatte og blive bevidst om tid, og det begynder at kunne huske tidligere oplevelser og at regne ud, hvad der skal ske i fremtiden.

 

Barnet vil nu begynde at sige sine første sætninger. Dog ikke alle børn. Ligesom ved tilegnelsen af andre færdigheder er der meget stor indbyrdes forskel på, i hvilken alder de begynder på det. Alle småbørn forstår nu meget af, hvad du siger til dem, men ikke alle er klar til selv at tale. Andre siger måske mange ord og mimer meget, men udtaler ikke hele sætninger.

Tid til klare regler!

Dit barn klynker og klager for at få sin vilje, det er barnagtigt, vil konstant underholdes, sjusker, når det kunne gøre noget pænt, gør en anden fortræd med vilje, er fræk. Måske spørger du dig selv, om du er den eneste, der bliver irriteret over den slags opførsel, Nej, selvfølgelig er du ikke det! Din tumling er ikke længere nogen baby. Nu er tiden kommet til at sætte grænser. Dit barn er parat til det, og den lille søger selv efter grænser.

 

Nu hvor barnet er trådt ind i princippernes verden, hungrer det efter regler. Det leder efter muligheder for at lære dem at kende. På samme måde som det bliver sultent og har ret til sine daglige måltider, således har det også ret til regler. Langt de fleste regler kan barnet kun lære ved, at du forklarer dem. Frem for alt er sociale regler vigtige: Du skal gøre det helt klart for barnet, hvad det må og ikke må. Det tager barnet absolut ingen skade af. Tværtimod, det er din pligt at lære barnet regler. Og hvem er bedre til at lære barnet dem end en person, der elsker det?

Værdier og normer

Din tumling tilegner sig viden i et forrygende tempo – han kan næsten ikke følge med mængden af information! Derfor er det et godt tidspunkt at lære dit barn god opførsel, for hvad det lærer i denne alder, hænger fast og er svært at ændre på senere i hen i livet.

 

I løbet af denne periode bliver der lagt en grundsten til at udvikle en samvittighed, der er et system af normer og værdier. Hvis de grundregler ikke bliver lagt nu, på den rigtige måde, bliver de negative konsekvenser synlige i den nærmeste fremtid. Selv om det virker besværligt og upraktisk at lade regelsætningen og opbygningen af en samvittighed kræve så meget tid og så mange kræfter på dette tidlige og omskiftelige stadie af dit barns liv, er det en grundlæggende investering i fremtiden. Det vil spare dig, dit barn og alle omkring det for en masse kvaler.

 

Du kan ikke forkæle spædbørn, men du kan forkæle tumlinger! Ved at forstå, hvad der sker inde i hovedet på din nye tumling – og husk på, at de er ret kvikke – kan du være med til at forme din tumlings fremtidige opførsel og grundlægge værdier og normer, der vil være med til at hjælpe ham gennem livet. Hvis du vil lære mere om, hvordan du gør det, så sørg for at få læst den nye udvidede udgave af Vidunderlige Uger.

 

Care.com håber at vi med denne artikle at kunne hjælpe jer til at få en bedre forståelse af jeres børns standpunkt lige nu. Hvis i vil læses mere, så kan i finde bogen, hvor artiklen kommer fra her. Har du også svært ved at nå det hele og mangler hjælp til børnene eller rengøringen? Så find en babysitter eller rengøringshjælpCare.com.
Om vores ekspert blogger:

Portrait_BloggerLotte Søs Farran-Lee er grundlægger og forlægger i Human Publishing. Hun er 42 år og har igennem Human Publishing skabt en platform for bøger, der er med til at løfte og bringe mennesker igennem forskellige perioder af deres liv.

 

Hun har endvidere en professionsbachelor i pædagogik, er kropsterapeut og har studeret hjernen, filosofi og menneskets udvikling fra mange forskellige vinkler.

 

Hun er mor til 2 drenge på 13, og 7.

 

 Kommenter denne artikel
*

*