hjemmehjælper_job

Job indenfor pleje og omsorg

I sammenligning med andre lande, har Danmark flere ældre, og tallet af ældre stiger. På grund af bedre medicinsk forplejnings, stiger den forventede levealder for mange mennesker. Tager du et arbejde indenfor pleje og omsorg har du gode chancer på arbejdsmarkedet i fremtiden. I dag kigger vi på jobbet som ældreplejer.

Hvad laver en ældreplejer?

Ældreplejen er et delområde af plejebranchen. Ældreplejeren er anderledes end en hjælper, da man er ansat til at hjælpe personer der har brug for pleje og omsorg. Du bliver ansat som en personlig ældrepleje. Jobbet kræver ingen erhvervsuddannelse, men certificreede kvalifikationer da ældreplejeren ikke skal udføre medicinsk arbejde, som en sygeplejeske derimod udføre. Ældreplejeren fungere altså som en slags selskabsperson, hvis opgaver hovedsaget er baseret i det sociale. Ældreplejeren arbejder altså intensivt med mentale og fysiske problemer som ældre kan have.
Til hovedopgaverne for en ældreplejer tæller, at støtte den ældre i at beholde sin selvstændighed, ledsage den ældre til offentlige kontorer og museumsbesøg, at organisere ambulant behandling, overtage husførslen, og i svære tider bistå den ældre. I de fleste tilfælde søger de pårørende en ældreplejer som kan støtte i husstanden, pleje og omsorg i fritiden, da den ældre ikke er i stand til at gøre dette selv.

Hvad er forudsætninger for at arbejde med pleje og omsorg?

De følgende kvalifikationer er målrettet mod at rådgive gamle mennesker, at ledsagde og støtte dem, at hjælpe dem med at beholde uafhængigheden så længe som muligt og at give dem den pleje og omsorg de behøver. Indholdet og længden af uddannelsen variere dog fra, hvor du vælger at tager den.
I forhold til uddannelse, er der mulighed for at tage en social og sundhed hjælper, som tager 1 år og 2 måneder. Efterfølgende kan man tage en social og sundhedsassistentuddannelse, som tager 1 år og 8 måneder. I undervisninger bliver væsentlige læreindhold i relation til ældreomsorg formidlet, samt forskellige arbejdsmetoder til ældrehjælpere, som de retslige rammebetingelser, metoden til at opbygge hverdagen og speciel pleje og omsorg til psykisksyge unge og ældre. Tilbud af uddannelsen og indholdet af ekstra kvalifikationer er forskelligt i mellem regioner. Ældreplejeren forsøger igennem intensiv kontakt med plejere og ældre mennesker, at holder de ældre aktive fysisk og mentalt.

Personlighed, forudsætning og arbejdsopgaver

En ældreplejer skal udvise en stærk personlighed. Som ældreplejer skal man selv søge efter nye arbejdsopgaver, gerne ville arbejde med ældre mennesker, selv organisere arbejdsforløbet og ideelt set have erfaring med pårørende fra din egen familie. De forudsætninger, som en ældreplejer skal medbringe er psykisk robusthed, pålidelighed, flid, renlighed, en stor ansvarsfølelse, godt dansk kendskab skriftlig og mundtlig, såvel som loyalitet og diskretion og et naturlig gen for pleje og omsorg. Et kørekort og kendskab til husholdning er ikke noget man skal beside, men det gør det helt klart lettere. Der mange jobm muligheder efter uddannelsen til ældreplejer. Ældreplejere kan arbejde på plejehjem, arbejde i socialecentre og rådgivninscentre, og du kan også oprette din egen selvstændige ældrepleje, hvilket betyder at du selv kan styre din tid.

Care.com håber med denne artikel at give dig en første orientering. Du giver ingen faglig eller individuel rådgivning, og kræver ingen form for gyldighed. Du finder flere checklister i vores magazin.Kommenter denne artikel
*

*